Rookmelders

De Ierse producent Ei Electronics produceert al meer dan 35 jaar rookmelders, hittemelders en koolmonoxidemelders. Alle melders worden in Ierland ontwikkeld en geproduceerd. Ei rookmelders staan garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat bewijst ook de praktijk! Alle Ei producten worden tijdens de productie meermalen getest om de functionaliteit van dit veiligheidsproduct te borgen. Verder zijn de Ei rookmelders getest en goedgekeurd volgens de Europese regelgeving (EN14604). Op de melders krijgt u 5 jaar garantie. De rookmelders worden binnen 1-2 werkdagen aan u geleverd door Elektro-kopen.nl

Een aantal melders zijn uitgerust met AudioLINK:

*Geeft zekerheid: de app toont of er ooit koolmonoxide in de ruimte is geweest
*Geeft precies aan wanneer en hoeveel koolmonoxide er gemeten is
*Toont wanneer de melder voor het laatst getest is
*Toont informatie over het batterijniveau en de sensor
*Geeft aan of de rookkamer vervuild is
*Laat zien wanneer de melder gedemonteerd is

Bekijk de video op www.eirookmelders.nl/audiolink

Rookmelders zijn zeer belangrijk voor het redden van mensenlevens. In veel gevallen worden de mensen tijdig gewekt zodat ze tijdens een brand nog een veilige uitweg kunnen vinden. Vergeet niet dat we bij een grote rookontwikkeling binnen een aantal seconden ons oriëntatiegevoel kwijt zijn en snel handelen van levensbelang is. Er zijn optische melders, die gaan af wanneer ze rook “zien”, ook zijn er koolmonoxide melders. Deze laatste worden normaliter in de buurt van gasapparaten opgehangen zodat  ze afgaan wanneer ze koolmonoxide waarnemen. De melders kunnen onderling gekoppeld worden dwz wanneer er 1 melder rook waarneemt, geven ze allemaal tegelijk een geluidsignaal af. Vaak wordt ons de vraag gesteld of rookmelders en koolmonoxide melders gekoppeld kunnen worden. Dit mag absoluut niet! Als een rookmelder afgaat moeten deuren en ramen gesloten blijven om te voorkomen dat er zuurstof aangevoerd wordt. In het geval van de koolmonoxide melder moeten daar in tegen juist de ramen open om zuurstof binnen te krijgen en de koolmonoxide te verwijderen.

X